Pörssikokous ja hallitusvalinta 30.11. klo 19

Finanssikerho vuosikokoustaa 30.11. klo 19 alkaen Uudella ylioppilastalolla. Tervetuloa seuraamaan!

Aiheena on uuden hallituksen valinta, sekä tulevaisuuden suunnittelu. Tarkoituksenamme on jälleen aktivoitua excursiolinjalla ja järjestää ensi keväänä jälleen excuja kuumimpiin yrityksiin ja organisaatioihin. Neuvottelut ovat jo käynnissä!

Lisätietoja sertifioiduissa viestintäkanavissa. 

Advertisements

Sanoma – “Get The World”

Sanoma auttaa ihmisiä kohtaamaan maailman ja ymmärtämään sitä.

Uskomme maailmaan, joka on täynnä mahdollisuuksia, tunteita, vuorovaikutusta ja
inspiraatiota. Maailman voi tavoittaa ja kokea, siihen voi vaikuttaa ja sen
haluaa jakaa. Sellaisen maailman me haluamme tarjota.

- Sanoma OYJ, 2016

Sanoma on kuluttajamedian ja oppimisen edelläkävijä Euroopassa. Suomessa ja Hollannissa Sanoma on markkinoiden johtava mediayhtiö. Oppimisliiketoimintaa yhtiöllä on Suomen ja Hollannin lisäksi Ruotsissa, Belgiassa ja Puolassa. 2015 liikevaihto oli 1,7 miljardia euroa – Sanoma on listattu Nasdaq Helsingissä tunnuksella SAA1V.

Media muuttuu ja niin täytyy yhtiönkin. Konserni, joka ei varaudu tai pysy mukana muutoksessa, joka parhaillaan on meneillään, tippuu vääjäämättömästi pohjiin. Yhtiö, joka kuvittelee historiansa siivittävän nykypäivän tulosta on auttamatta vanhanaikainen.
Sähköiset media-alustat rynnivät syrjäyttäen perinteiset printtimediat – levikin ja mainosmarkkinoiden lasku uhkaavat mediayhtiöitä, vai onko kyseessä sittenkin enemmän mahdollisuus, kuin uhka? Suomen johtava mediakonserni Sanoma OYJ on usein esiintynyt talousuutisissa eräänlaisena murheen kryyninä. Kuitenkin viimeaikaiset toimet ovat näyttäneet yhtiön kyvykkyyden uudistua. Sanoma on tehostanut ja focusoinut toimintojaan ilman välitöntä merkkiä hopeareunuksesta – kuitenkin valoa on näkyvissä!
– Finanssikerhon blogi 7/2016

Suurelle yleisölle Sanoma on ehkä tunnetuin Helsingin Sanomien ja Ilta-Sanomien  kautta. Lisäksi Sanoma OYJ on omistanut mm. Suomalaisen Kirjakaupan, Rautakirjan, Genimap Oy:n, Ajaston, sekä Finnkinon – muutamia mainitakseni. Suomen johtava viestintä/mediayhtiö on aikoinaan toiminut 20 maassa. Kuitenkin mediamurros, yleinen taloudellinen tilanne, sekä laskevat mainosmarkkinat ovat  pakottaneet konsernin karsimaan liiketoimintojaan, kustannusinnovaatioiden ja tehostamistoimien kautta.

Sanoma kurssikehitys 5v
Kuva 1.1: Kurssikehitys 2012-2016 – huom. historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta! Chart: Kauppalehti 2016.

Sanoma

Kauppalehti 27/7/2016
”Kulukiri kiritti Sanomaa – tulos ylitti odotukset”

Sanoman operatiivinen liikevoitto toisella kvartaalilla kasvoi 86,9milj. euroon vs. vertailukauden 49,4 miljoonasta.

Operatiivinen osakekohtainen tulos nousi 0,33 vertailukauden 0,13 eurosta. Analyytikot odottivat keskimäärin 0,24 osakekohtaista tulosta. Liikevaihto laski viime vuoden vastaavasta 449,8 miljoonaan (2015: 469 eur.) Sanoma antoi heinäkuun puolivälissä positiivisen tulosvaroituksen ja nosti kokovuoden liikevaihto ja tulosarvioitaan.
Operatiivisen liikevoittoprosentin odotetaan olevan noin 9% koko vuonna. (Kauppalehti 27/6/2016)
Sanoman pörssitiedote Q2 luettavissa täältä.

Tällä hetkellä Sanoman osake maksaa 7,080 ja on noussut vuoden takaisesta yli 100%. Kuitenkin kuten kaaviosta 1.1 näemme, kurssi on edelleen kaukana vuoden 2012 tasosta (-46,32%). Vuoden alusta kurssi on noussut lähes 82%. Yrityksen p/e luku on tällä hetkellä 11,40. Tiivistäen tällä kurssilla (7,08) osake maksaisi itsensä takaisin noin 11,5 vuodessa. Sanoman markkina-arvo päätöskurssilla 7,08 on noin 1152 miljoonaa euroa.

Yhtiökokous

Sanomalla on erittäin hyvät IR -sivut – konsernin yhtiökokous pidettiin Messukeskuksessa 12/4/2016. Finanssikerhon analyytikko tutustui talousinformaatioon yhtiön IR-sivuilta löytyneeseen  materiaaliin, jonka powerpointit löytyvät videoiden kanssa yhtiön sivuilta. Nostan esille nyt yhtiökokouksessa esitettyjä lukuja, sekä materiaalia, vaikkakin yhtiö on tämän jälkeen julkaissut uusimpana Q2 tuloksensa. Yhtiökokous kuitenkin luo hyvän referoinnin ja yleiskatsauksen yhtiöstä vuoden 2015 osalta, sekä antaa hieman suuntaa kokovuoden ennusteelle, vaikkakin Q2 ollaan nostettu yhtiökokouksessa esitettyä operatiivista liikevoittoprosenttia 7 –> 9%.

Yhtiökokous 12/4/2016

Tiedot perustuvat pääasiallisesti yhtiökokouksesta julkistettuun materiaaliin Sanoma OYJ:n IR-sivuilla, sekä tilinpäätöstietoihin. Kyseessä ei ole analyysi, joten esitettyjä mielipiteitä tai suosituksia ei pidä ottaa sijoitussuosituksina. Lukija vastaa itse taloudellisista päätöksistään.

Vuosi 2015 oli haastava Sanomalle. Tavoitteena vuonna 2015 oli saavuttaa 6,8% tai suurempi liikevoittomarginaali. Kesällä 2015 Sanoma kuitenkin tarkensi marginaalitavoitteitaan ja asetti uuden tavoitteen – Tavoiteltava liikevoittomarginaali muutettiin yli 4%. Vuoden 2015 osalta tavoite saatiin kuin saatiikiin lunastettua – kokovuoden liikevoittoprosentti vuodelta 2015 oli 4,8%. (Sanoma, 2016)

Rahoituksessa: Sanoma sai uudistettua 500m luottolimiittisopimuksen. Talousjohtaja Kim Ignatius totesi sopimuksen heijastavan pankkiryhmän luottamusta Sanomaan, ja sen strategiaan.

Vuonna 2013 Sanoma lanseerasi portfolionsa focusointiohjelman. Sanoman tarkoituksena oli jättää useita markkina-alueita liiketoimintaportfoliostaan ulos ja täten tarkentua ydinliiketoimintaansa. Vuoden 2015 lopussa focusointiohjelma saatettiin päätökseen.

Media digitalisoituu alati. Sanomalle on tärkeää, että  digitaalisten tuotteiden, ei painettujen tuotteiden kasvu jatkuu. Vuonna 2015 kasvu oli 4,4% kyseisellä alueella. Kannattavuus tulee Ignatiuksen mukaan paranemaan – lisäksi tämä on yhtiön ohjeistus. Liikevoittomarginaali tulee ohjeistuksen mukaan olemaan yli 7%. (Sanoma, 2016, Kauppalehti, 2016)

Avainluvut v. 2015

Raportoitu liikevaihto 1,717 mrd (2014: n. 1,9 mrd). Pudotus liikevaihdossa johtuu suurimmaksi osaksi focusointiohjelman mukaisista toiminnoista luopumisista, esimerkkinä: paikalliset sanomalehdet Suomessa, sekä Belgiassa ja Hollannissa portfolion pienentäminen, ja focusointi tiettyihin alueisiin.

Orgaaninen kasvu -3,4% – Merkittävin tekijä Ignatiuksen mukaan oli Suomen yleinen taloudellinen tilanne ja siihen liittyvä kuluttuajien luottamus. Tämä luottamus heijastui mainosmarkkinoiden laskuun (-3% 2015). Sanoman ei painettujen tuotteiden kasvu vuonna 2015 oli +4,4%. Hyvänä huomiona on huomata että konsernin mediatoiminnoista (koko liikevaihto) jo 41% tulee ei painetuista tuotteista.

Liikevoitto ilman kertaluonteisiaeriä 83milj. (edellisenä v. n. 119milj.). Sanoma on viimeisen kahden vuoden aikana tehnyt merkittäviä uudelleen järjestelyitä liiketoiminnassaan, tehostanut toimintaa, sekä  tasejärjestelyt. Nämä aktiiviteetit ovat tuoneet merkittäviä kertaluonteisia eriä. Sanoman kertaluonteiset erät olivat vuonna 2015 -206 milj. Suurimpana alaskirjaukset n. 120milj olivat aktiiviteeteistä johtuvia alaskirjauksia, sekä portfolion focustointia (uudistusta).

Nettotulos v. 2015: -158 milj. (2014; 61milj). Ignatiuksen mukaan kehitysero tulee pääasiallisesti tehdyistä arvonalennuksista, alas kirjauksista, sekä liikevoittoon sisältyvistä lähinnä ohjelmaoikeuksiin liittyvistä kertaluontoisista alaskirjauksista.

Rahavirta ennen investointeja oli vuonna 2015 25milj (v.2014 73milj). Luvuista voidaan päätellä, että iso-osa tuloslaskelmaa painavista negatiivisista eristä ovat sellaisia, joilla ei ole kassavirtavaikutusta. (Sanoma, 2016)

Liiketoimintayksiköt

Units
Sanoma, 2016 – Screencapture Sanoma.com/fi

Business Units
Sanoma, 2016 – Screencapture Sanoma.com/fi

Sanomalla on kolme itsenäisesti toimivaa liiketoiminta yksikköä – Media Finland, Media BeNe, sekä Learning.

I) Media BeNe on Sanoman suurin yksikkö: Liikevaihtoa yksikölle kertyi vuonna 2015 830milj. euroa ja liikevoittoprosentti oli 7,7%. Media BeNe keskittyy strategiassaan teema-alueiden ja monikanavaisuuden hyödyntämiseen, esim. Kodinsisustuksesta aikakauslehtiä on viety laajalti uusiin kanaviin, ja  saatu täten kasvatettua aikakauslehden myyntiä. Focusoitumisen jälkeen aikakauslehdissä ydinportfolion liikevaihto on pysynyt vakaana. Tämä on osoitus siitä, että perinteisellä medialla on edelleen paikkansa markkinoilla, kun taustalla on vahvaa brändiä ja hyvää sisältöä.
SBS katseluosuudet (Hollanti) kavoivat ja markkinaosuus kasvoi –> kannattavuuden parantaminen.
Hollannissa tehty TV-oikeuksien alaskirjauksia 15milj, johtui pääosin kulutuskäyttäytymisen muutoksesta, sekä Sanoman uskominen itse siihen miten saadaan kerrytettyä paremmin tuloja.

II) Media finland: 572milj liikevaihtoa, liikevoitto 2,3%

Toiminta parani loppuvuodenaikana tehohostamisen ja kustannussäästöjen kautta, sekä markkinaosuuksien kasvattaminen useilla osa-alueilla. Tuloskäänne on odotettavissa vasta vuonna 2016 (liikevoitto vain 2,3%).

Ei painettujen tuotteiden myynti kasvoi 5%. Suomen liiketoiminnoista 38% on ei painettuja tuotteita.

III) Learning: liikevaihdoltaan pienin, mutta kannattavin n. 16% liikevoittotaso

Learning on Sanoman ns. “krunujalokivi” heti Helsingin Sanomien jälkeen. Oppimateriaaleja kustantava ja tuottava yksikkö on todella aikansa hermoilla uusine sovelluksineen ja transformaatioineen.

Haasteet: Puolan markkinaympäristön uuden lainsäädännön myötä on esiintynyt haasteita, joihin Sanoma on kuitenkin pystynyt sopeutumaan. Haasteita on tuottanut myös YDP (tuottaa sähköisiä ympäristöjä kansainvälisille markkinoille).
Päämarkkinoilla ei painettujen tuotteiden kasvu oli +15%. (Sanoma, 2016)

TASE&OSINKO – Nostot

 • Jälleenrahoitus – +500m syndikoitu rahoitussopimus solmittiin helmikuussa 2016
 • Sanoman omavaraisuusaste n. 40%
  • Omaa pääomaa 1029milj. euroa.
 • Päivitetyn liiketoimintaportfolion tuloksena nettovelkataso on puolitettu SBS hollannin liiketoimintojen hankkimisen jälkeen.
 • Sanoman hallitus esitti osingoksi (toteutunut) 0,10€ osakkeelta –> n. 2,8% osinkotuotto Sanoman päätöskurssille 2015.Linjassa yhtiön osinkopolitiikan kanssa. Yhtiö maksaa yli 50% tuloksestaan, pl. kertaluonteiset erät – 0,10€ edustaa 0,79% kyseisestä nettotuloksesta. (Sanoma, 2016)

  Sanoma
  Prioriteetit – Sanoma OYJ

Muuta;

Sanoma uskoo tuloksen paranevan vuonna 2016 – hyvä kehitys SBS katseluosuuksissa ja mainososuuksissa tapahtui viime vuonna. Trendi on jatkunut alkuvuonna 2016.

 • Suomen markkinat kasvoivat tammi-helmikuussa.
 • Tavoitteena velkaantuneisuuden pienentäminen operatiivista kassavirtaa parantamalla.
 • Markkinaosuuksia kasvatettu (mm. TV ja Radio)
 • Kustannusinnovaatioiden, sekä tehostamisetoimien vaikutukset tulevat auttamaan ohjauksessa pitämisessä ja viemään tämän vuoden läpi.
 • Learningin vahva tuloskunto jatkuu.
Sanoma v. 2016
Sanoma – kannattavuus. Screencapture, Sanoma OYJ 2016 – Sanoma.com/fi

Blogistin ajatukset yhtiöstä

Sanoma OYJ:n historia ulottuu aina 1800 luvun loppupuolelle asti. Vuosituhannen vaihteessa syntyi konsernin edeltäjä, SanomaWSOY. Yhtiön nimi vaihtui nykyiseen ‘Sanoma OYJ:hin” vuonna 2008 osana fuusioita. Tehostamistoimet ja edellämainitut kustannusinnovaatioiden eteenpäin viemiset ovat huipanneet allekirjoittajaa. Mainosmarkkinoiden sukeltamiset, sekä levikin systemaattinen lasku (HS) ovat aiheuttaneet mietteitä siitä, mitä lehtitalo oikeasti ajaa takaa. Hollannin ja Belgian tv-toimintojen ostot ja focusoidut alaskirjaukset ovat mietityttäneet enemmän kuin kerran – sekä tietenkin hinta, joka maksettiin tv-toiminnoista.

Sanoman historia on enemmän kuin värikäs konserniuudistusten jälkeen – monikanavaisesta mediayhtiöstä on tullut entistä focusoituneempi ja keskittyneempi ydinliiketoimintaansa, tarkoittaa tämä sitten tv-toimintoja, radiota, lehtiä, kustannustoimintoja, oppimateriaaleja, ei painettuja tuotteita tai viihdettä. Yhtiö on luopunut kiinteistöistään ja toimiikin vuokralaisena omassa pytingissään, joka myytiin saksalaiselle kiinteistörahastolle. Sanoma myi, myös Bulevardin kiinteistönsä, joissa aikoinaan toimi mm. osa yhtiön kirjakustannustoiminnoista. Lisäksi Sanoma myi painolaitoksensa Vantaalta. Myynnit vapauttivat kassavirtaa tuolloin pahoissa ongelmissa olleelle yhtiölle, mutta yleensä kiinteistöjen myynnit tuovat vain hetkillistä helpotusta tilanteeseen – järkevyydestä voi olla siis montaa mieltä.

Myös yhtiön kiinnittyminen entistä enemmän “ydinliiketoimintaansa” on trendien ja toimintojen valossa perusteltua, mutta aikoinaan myydyt konserniosat luovat kiintoisia näkökulmia tämän hetkisten tietojen valossa. Esimerkiksi Genimap Oy:n myynti (aikoinaan osa SanomaWSOY:ta) oli hieman erikoinen liike yhtiöltä. Nykyään osana Affecto OYJ:tä (Genimap oy –> Affectogenimap OYJ, nyk. Karttakeskus) toimiva paikannuspalveluita tarjoava yhtiö on erittäin kiinnostava, ja yksi Helsingin pörssin ajankohtaisimmista toimijoista. Affecto on nostettu usein esille mm. Taloustaidon pörssilistauksessa, sekä Kauppalehden top10 osakkeissa esiin. Jossittelu ja teoreettisten mahdollisuuksien parsiminen on aina kiinnostavaa, mutta hyödytöntä. Joka tapauksessa konserni (Sanoma) keskittyy tämänhetkiseen portfolioonsa ja sen focusoimiseen kohderyhmillensä.

Edelle esitettyjen lukujen, sekä referointiin peilaten Sanoma näyttää päässeen pahimmasta kriisistään mahdollisesti yli. Erityisesti mainosmarkkinoiden hidas elpyminen on tärkeää konsernille. TV-toimintojen markkinaosuuksien nouseminen, sekä ei painettujen tuotteiden suurempi osuus liikevaihdosta ovat hyviä merkkejä uudistusmiskyvykkyydestä. Lisäksi printtimedian hienoiset levikin nousut esim. Hollannissa ovat merkkejä siitä, ettei perinteinen media ja painetut tuottet ole täysin vielä kuolleita.

Sanoma on erityisesti allekirjoittaneen mieleen pitkän historiansa ja kiinnostavan portfolionsa takia. Tietenkään ei pidä vähätellä niitä haasteita, joita mediayhtiöt tänäpäivänä kohtaavat – sähköiset platformit vievät tilaa printiltä. Myös asenneilmasto ja taloudellinen tilanne haastavat yhtiöitä muuttamaan käytänteitään. Isoilla konserneilla tämäntapainen muutos vie aikansa, vaikka ketteryyttä ja uudistumiskykyä haettaisiinkin ns. “hartiavoimin”. Kustannusinnovaatiot ja kulukuuri ovat tehonneet ja tulos näkyykin Sanoman Q2:sessa.

Aika näyttää, kuinka Sanoman saavuttama perintö jatkuu, ja kuinka, Suomen ja samalla Euroopan edelläkävijä kohtaa vanhat haasteet uudella, innovatiivisella tavalla!

https://i2.wp.com/sanoma.com/sites/default/files/download-files/sanoma-logo-pixels-gray-v2.pnghttps://i2.wp.com/sanoma.com/sites/default/files/download-files/sanoma-logo-pixels-gray-v1.pnghttps://i0.wp.com/sanoma.com/sites/default/files/download-files/sanoma_logo_basic_gray_rgb.png
Sanoma Logo Graphical – Sanoma mediaroom, Sanoma OYJ 2016

 

Teksti: Paavo karhama – Finanssikerhon pj., 2016

Vastuuvapaus:
Finanssikerhon sivuilla esitetyt artikkelit, jutut, julkaisut tai niihin verrattavissa oleva sisältö (myös mediasisällöt) eivät ole sijoitussuosituksia, eivätkä ne sisällä miltään osiltaan sijoitusanalyysiä.
Sivuilla esitetty aineisto/sisältö ei annna arvopapereista tai niihin verrattavista tuotteista ja/tai palveluista suosituksia tai aseta niille tavoitehintaaEmme takaa esitettyjen tietojen virheettömyyttä. Artikkelit ja sivuilla tuotetut julkaisut tuotetaan ainoastaan viihteelliseen tarkoitukseen, vapaaehtoistyöllä, eivätkä täten sisällöntuottaja(t) ja/tai julkaisija(t) ole finanssisektorin ammattilaisia.
Lukija vastaa sijoituspäätöstensä tekemisestä ja niiden taloudellisesta tuloksesta.

Vastuuvapaus luettavissa:
http://www.esofinanssi.wordpress.com/about

Lähdemateriaalia:
28.7.2016:
http://qsb.webcast.fi/s/sanoma/sanoma_2016_0412_agm_cfo/#/webcast
https://fi.wikipedia.org/wiki/Sanoma
https://www.sanoma.com/sites/default/files/reports/agm_2016_-_ceo_presentation_0.pdf
https://www.sanoma.com/fi/tama-sanoma/brandit
http://www.kauppalehti.fi/5/i/porssi/tiedotteet/porssitiedote.jsp?id=201602090014&comid=SAA
http://www.kauppalehti.fi/5/i/porssi/tiedotteet/porssitiedote.jsp?id=201604120157&comid=SAA
http://www.kauppalehti.fi/5/i/porssi/tiedotteet/porssitiedote.jsp?id=201605190138&comid=SAA
http://www.kauppalehti.fi/5/i/porssi/tiedotteet/porssitiedote.jsp?id=201607140014&comid=SAA
http://www.kauppalehti.fi/5/i/porssi/tiedotteet/porssitiedote.jsp?id=201607270006&comid=SAA
http://www.kauppalehti.fi/5/i/porssi/porssikurssit/osake/index.jsp?klid=1091
http://www.kauppalehti.fi/uutiset/sanoman-tulos-selvasti-odotuksia-parempi/G9AH6bK

Slush

Vuoden suurin kasvuyritystapahtuma on jälleen rantautumassa Helsinkiin kun marraskuun puolessa välissä pidettävä Slush räjähtää käyntiin. Vuoden kovatasoisinta Startup -tapahtumaa on kuvannut mm.  Alibaba Groupin CTO Wang Jian sanoilla: “It’s a lifetime experience.”

Slush järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2008 Kulttuuritehdas Korjaamolla. Noista ajoista Slush on kasvanut eksponenttiaalisesti. Slush kuvaa itseään kotisivuillaan tapahtumaksi, joka tuo yhteen niin kansainväliset sijoittajat, johtajat, median ja lahjakkaimmat startupit. 2014 kahden päivän aikana Slush:in osallistui +14 000 kävijää ja yli 3 500 yritystä. Slush on kavanut yhdeksi johtavimmista tapahtumista alallaan koko maailmassa.

Jäämme mielenkiinnolla odottamaan marraskuun 11. päivää.
______

www.slush.org

tämä ei ole maksettu mainos

Kuka lopulta ”rokkaa” Suomen musiikkimarkkinat ?

”Vuoden odotetuin albumi”, ”Ennakkotilaa osoitteesta…” mm. näillä sanoilla mainostettiin Suomen rap-kenttää dominoivaa Jare Tiihosta, jonka uusin albumi ”Alpha Omega” julkaistiin torstai-perjantai välisenä yönä Spotify –suoratoistopalvelussa. Jare Tiihonen, joka tunnetaan paremmin artistinimellään Cheek on ollut harvinaisen kovassa nosteessa viimeiset vuodet. Kirjoittaja ei ota kantaa artistin tuottaman musiikkiin laatuun, vaan lähestyy aihetta markkinoinnin näkökulmasta.

Jare Tiihosen menestyksestä ollaan uutisoitu vuosittaisten verotietojen lisäksi, myös hieman kiinnostavammalta kantilta. Viime vuonna Tiihonen ns. ’rokkasi’ Olympiastadionin kahteen kertaan tehden täten suomalaista musiikkihistoriaa. Cheek oli ensimmäinen kotimainen sooloartisti, joka täytti 40 000 paikalla varustetun stadionin. Koko elokuu olikin täynnä Cheek–uutisia, mutta loputtomaan informaatiotulvaan mahtui, myös kiinnostavia näkökulmia, joista kirjoittajan mielenkiinnon herätti erityisesti Kauppalehden artikkeli elokuun lopulta 2014.

22.8.2014 Kauppalehti uutisoi: ”Kuka rokkaa stadionin – Cheek vai Warner?” – artikkeli käsittelee, myös Tiihosen hyödyntämää ”rokkausilmiötä”, joka on hallinnut maailman ‘mainstream musiikkiteollisuutta’ jo hyvän aikaa. Kauppalehden mukaan Cheek ei myynyt stadionia loppuun periaatteella ”haluan rokata sen”, vaikka hän näin tunnetussa kappalessaan laulaakin. Taustalla oli hypen luominen ja koko Cheek brändin rakentaminen, jota artisti on johdonmukaisesti tehnyt viime vuodet. Tuotteen takana on yleensä vetävä tarina, esimerkiksi Yhdysvalloissa suosioon päässyttä Macklemorea myydään ”independent” –artistina, joka nousi Grammy –palkituksi artistiksi omakustanteiden kautta ja sosiaalisen median markkinoinnin avulla. Totuus on puolittainen:  Jenkkien radiokanavien soittolistoille ei edes pääse ilman suuremman yhtiön taustavoimia. Näkökulmaa asiaan voi hakea mm. The Wall Street Journal:in blogikirjoituksesta:
http://blogs.wsj.com/speakeasy/2014/01/28/how-macklemore-tapped-major-label-muscle-to-market-an-indie-album/
““It is entirely accurate for Macklemore and Ryan Lewis to take responsibility for the musical work,” he said. “We took that story and helped tell it to the major market. I don’t think those things are in conflict.””

Tiihonen on onnistunut tavoitteessaan ja saanut tehtyään itsestään tuotteen, jota levy-yhtiön on helppo myydä. Cheek ei rokannut stadionia, sen teki Warner. Cheekin avulla päästiin esittelemään levy-yhtiön artistitalliin kuuluvia esiintyjiä tusinan verran. Kauppalehden tietojen mukaan lippuja korvamerkittiin yhteistyökumppaneille ennen varsinaista lipunmyyntiä, vaikka Warner Musicin Pohjoismaiden markkinointijohtaja kiistää asian, samoin kuin toisen stadionkeikan etukäteissuunnittelun.

Kauppalehden haastattelema nimetön lähde, joka on osaltaan ollut mukana luomassa ”hypeä” Cheekin ympärillä kommentoi seuraavaa: ”Täytyy elää pumpulissa, mikäli kuvittelee jonkun suomalaisen oikeasti myyvän yksinään 80 000 lippua Olympiastadionille”. Lähteen mukaan ”loppuunmyyty” –kyltti oli salaisuus lipunmyynnissä. Media ostaa tarinan, koska ’Cheek rokkaa stadionin’ myy paremmin kuin ’Warnerin jättitulos’.

Artikkeli päättyy lainaukseen: “Uskoiko joku todella, että perjantain esiintyminen tuli järjestävälle taholle yllätyksenä? Lauantaikeikan sold out-kiihkolla olisi myynyt vielä kolmannenkin keikan täyteen. Tämä oli täydellisen ajoituksen ja myyntitaktiikan riemuvoitto.”

http://www.iltalehti.fi/viihde/2014082218593438_vi.shtml
“Mutta miksi Cheek myy kuin häkä?
– Olen ollut itsetietoinen ja -varma nuoresta pitäen. Lisäksi mun ja kaksoisveljeni Jeren välille rakentui vuosien aikana erityinen linkki, joka ansiosta meillä oli kahden pojan voimat. Se on kannatellut mua läpi elämän.”

Kysynkin: elämmekö nykyään yhteiskunnassa, jossa kuluttajille myydään tuotteita mielikuvilla ja tarinoilla, joissa henkilö on pääasiallisesti itse raivannut tiensä alansa huipulle? Minkälaiset ”tarinat” ovat oikeastaan tärkeitä ja varteenotettavia? Onko Cheekin tausta myyvempi kuin Robinin? Miten yrityskenttä rupeaa hyödyntämään perustamistarinoitaan – myykö Facebookin tarina paremmin kuin Applen?

kirjoittaja jää mielenkiinnolla seuraamaan tulevaa Cheek –uutisointia.

PS: Tarkista, että tilinumerosi löytyy verottajan tiedoista. Mahdolliset veronpalautukset maksetaan verottajan puolelta joulukuun alkupuolella. Vuoden 2014 verotus valmistuu 31.10.2015. Tällöin tarkentuu mahdollisen veronpalautuksen määrä. Palautuksen suuruuden voi tarkistaa esitäytetystä veroilmoituksesta tai myöhemmin lähetetystä korjatusta verotuspäätöksestä.
https://www.vero.fi/fi-FI/Henkiloasiakkaat/Veronpalautukset/Henkiloasiakkaan_veronpalautukset%289387%29

accounting_taxes
Kuva: sxc.hu
Jos haluat toimittaa tilinumeron ja muut tarvittavat tiedot verottajalle paperilomakkeella onnistuu tämä lomakeella 7208. Lomake on palautettava viimeistään 5.11.2015 verottajalle allekirjoitettuna, jotta voit saada edellisen verovuoden veronpalautuksen pankkitilillesi.
https://www.vero.fi/fi-FI/Henkiloasiakkaat/Tilinumeron_muutos

Lukemisen arvoista lähdemateriaalia (16.10.2015)
Kauppalehti 22.8.2014: ”Kuka rokkaa stadionin –Cheek vai Warner?”.
http://www.kauppalehti.fi/uutiset/kuka-rokkaa-stadionin—cheek-vai-warner/tv67me6m
Kauppalehti 7.9.2014: “Näin rakennettiin Cheek hype”.
http://www.kauppalehti.fi/uutiset/nain-rakennettiin-cheek-hype/JJ7eZJBp
Kauppalehti 28.5.2015: ”Cheekin yhtiö teki miljoonatuloksen”.
http://www.kauppalehti.fi/uutiset/cheekin-yhtio-teki-miljoonatuloksen/BNGWxSpY
Wikipedia.fi: Cheek.
https://fi.wikipedia.org/wiki/Cheek

Palaute: